Dịch Vụ

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

Thời Gian:

Giá:

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Vì sao bạn phải tiến hành đăng ký thương hiệu ngay ?
Thương hiệu doanh nghiệp là tài sản vô cùng lớn lao của DN. Chính vì thế, việc đăng ký bảo hộ
thương hiệu là việc làm hết sức quan trọng và thiết thực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Thứ nhất: thương hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh
doanh:
Ví dụ, nói đến OMO mọi người đều hiểu đó là sản phẩm bột giặt; VINAMILK là nói đến
các sản phẩm sữa; VIETTEL là nói đến dịch vụ viễn thông…
Mục tiêu phấn đấu của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chính là mang sản phẩm, dịch vụ của mình
đến được với nhiều người tiêu dùng nhất, để khách hàng biết, nhớ đến, sử dụng và sử dụng thường
xuyên sản phẩm, dịch vụ của mình. Và để thực hiện được mục tiêu này, việc xây dựng thương hiệu
chính là một công cụ hữu hiệu không thể thiếu và là bước đầu cho quá trình xây dựng một thương
hiệu trong nhận thức của người tiêu dùng.

- Thứ hai: thương hiệu được đăng ký giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chủ sở
hữu:
Chủ sở hữu thương hiệu được bảo hộ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ
quyền sở hữu thương hiệu của mình: Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ; Yêu cầu bên vi phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải
chính công khai, bồi thường thiệt hại; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm
phạm theo quy định; Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
mình.

- Thứ ba: thương hiệu còn có nhiều chức năng khác như: thể hiện sự cam kết chất lượng; chỉ dẫn
nguồn gốc xuất xứ; quảng cáo thương hiệu; kiểm tra và tổ chức thị trường; thúc đẩy sáng tạo và
đổi mới kỹ thuật sản xuất; khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong nền kinh tế,
góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh; góp phần bảo hộ sản xuất trong nước và góp
phần nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị của doanh nghiệp; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng
cho người tiêu dùng, đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

- Thứ tư: với một chi phí đầu tư rất nhỏ (chỉ 2.500.000 đồng/ 1 thương hiệu), quý khách hàng đã
có thể sở hữu một thương hiệu có giá trị rất lớn cho xây dựng và phát triển công ty bền vững về
sau.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU/LOGO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU