Giấy phép vệ sinh ATTP

CÓ CẦN GIA HẠN GIẤY PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM?

Doanh nghiệp khi kinh doanh hoạt động an toàn thực phẩm cần lưu ý về thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hiệu lực. Bởi đây là điều kiện để cơ sở có thể tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh. Trên đây là thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm mà khách hàng cần lưu ý.