Dịch Vụ

GIẤY PHÉP VỆ SINH ATTP

Thời Gian:

Giá:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
  • Luật an toàn vệ sinh thực phẩm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
  • Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều kiện để xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

  • Cá nhân/Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phục vụ ăn uống
  • Chợ , hội chợ nơi tổ chức trưng bày, giới thiệu, buôn bán hàng hoá.
  • Nhà ăn tập thể hay bếp ăn tập thể là nhà dùng làm chỗ ăn uống cho tập thể, bao gồm cả chế biến, nấu nướng tại chỗ.
  • Siêu thị là các cửa hàng rất lớn, bán thực phẩm và hàng hoá đủ loại.
  • Căng tin là cơ sở bán quà bánh, hàng điểm tâm giải khát và ăn uống trong tập thể nội bộ cơ quan.

Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định thời gian hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 03 năm, tính từ ngày cấp.

Tuy nhiên trước 06 tháng giấy phép hết hạn. Nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì cần phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận atvstp.

Mẫu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của các đơn vị cấp được AZF cập nhật thực thế và mới nhất bên dưới

Mẫu giấy an toàn thực phẩm của Cục ATPP Bộ Y Tế