Dịch Vụ

CÓ CẦN GIA HẠN GIẤY PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM?

Doanh nghiệp khi kinh doanh hoạt động an toàn thực phẩm cần lưu ý về thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hiệu lực. Bởi đây là điều kiện để cơ sở có thể tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh. Trên đây là thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm mà khách hàng cần lưu ý.

Thời Gian:

Giá:

1. Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Theo điều 37 Luật an toàn thực phẩm quy định, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp.

Theo đó, các doanh nghiệp cần lưu ý thời hạn trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm những gì?

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ giống với hồ sơ cấp mới được quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 như sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành."

3. Phí thẩm định:

- Đối với cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm (lĩnh vực nông nghiệp): 700.000 đồng/ 1 lần/ cơ sở

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở

-Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

4. Những điều cần lưu ý khi gia hạn:

Khi tiến hành nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý sẽ tiến hành lập đoàn thẩm định xuống đánh giá, kiểm tra cơ sở trước khi gia hạn. Do đó, doanh nghiệp cần kiểm tra các điều kiện cần thiết của cơ sở nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và kinh doanh.